Previous: EPSG:3237: WGS 84 / SCAR IMW SR51-52 | Next: EPSG:3239: WGS 84 / SCAR IMW SR55-56
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3238

WGS 84 / SCAR IMW SR53-54 (Google it)