Previous: EPSG:2178: ETRS89 / Poland CS2000 zone 7 | Next: EPSG:2180: ETRS89 / Poland CS92
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2179

ETRS89 / Poland CS2000 zone 8 (Google it)