Previous: EPSG:23835: DGN95 / Indonesia TM-3 zone 49.1 | Next: EPSG:23837: DGN95 / Indonesia TM-3 zone 50.1
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:23836

DGN95 / Indonesia TM-3 zone 49.2 (Google it)