Previous: EPSG:23837: DGN95 / Indonesia TM-3 zone 50.1 | Next: EPSG:23839: DGN95 / Indonesia TM-3 zone 51.1
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:23838

DGN95 / Indonesia TM-3 zone 50.2 (Google it)