Previous: EPSG:23841: DGN95 / Indonesia TM-3 zone 52.1 | Next: EPSG:23843: DGN95 / Indonesia TM-3 zone 53.1
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:23842

DGN95 / Indonesia TM-3 zone 52.2 (Google it)