Previous: EPSG:3001: Batavia / NEIEZ | Next: EPSG:3003: Monte Mario / Italy zone 1
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3002

Makassar / NEIEZ (Google it)