Previous: EPSG:4128: Madzansua | Next: EPSG:4130: Moznet
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4129

Observatario (Google it)