Previous: EPSG:4300: TM75 | Next: EPSG:4302: Trinidad 1903
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4301

Tokyo (Google it)