Previous: EPSG:23836: DGN95 / Indonesia TM-3 zone 49.2 | Next: EPSG:23838: DGN95 / Indonesia TM-3 zone 50.2
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:23837

DGN95 / Indonesia TM-3 zone 50.1 (Google it)