Previous: EPSG:2176: ETRS89 / Poland CS2000 zone 5 | Next: EPSG:2178: ETRS89 / Poland CS2000 zone 7
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2177

ETRS89 / Poland CS2000 zone 6 (Google it)