Previous: EPSG:2177: ETRS89 / Poland CS2000 zone 6 | Next: EPSG:2179: ETRS89 / Poland CS2000 zone 8
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2178

ETRS89 / Poland CS2000 zone 7 (Google it)